Poet Hannie Rouweler inhales poetic oxygen from book leaves . – WOMAWORDS  LITERARY PRESS

Her simplified verse is deep, as it raves the core of the inner of marrow and then cuts through our COVID 19 hardened mental boxes to reawaken of consciousness. Her pen spits metaphors carefreely.  Rouweler was born with a poetry golden spoon stuck on her tongue, baptized and sanctified by the incense of word culture. Hannie’s poetry interrogates history, lifestyles and the political moments. Her vivid imagery depicts cultural diversity, human excitements and stereotypes. In some instances, the poet is nostalgic of the peaceful past that was endowed with promise, hope and harmonious routine and as  the present  ridden with sorrow, laden with grief and disease infested. The poem AGAINST TIME is a prolific story told and written within the confines of poetry.   These lyrical dexterities presented in this versification qualifies Poet Hannie Rouweler into the   Poetry Defenders Hall of Fame, already Rouweler is a staunch defender of poets, their rights and their writings. This submission is both in English and Dutch.TIME OF THE POET REPUBLIC is proud to be associated with dexterity , excellence and prowess in  the personality of Internationally acclaimed poet , editor and publisher emeritus Hannie Rouweler-( Blurb by Mbizo CHIRASHA)

Image result for HANNIE ROUWELER  IMAGES

Against time

Sometimes I long for

prehistoric times

when everything was simple, nothing was great,

everything was timid

the morning, the afternoon, the evening,

I did my job, took a child on a bike,

and lived in Amsterdam

life was shabby you could linger anything

nobody bothered

to pick it up

there was a kind of opulence in peace and timelessness

a kind of carefree

between one moment and the other

that passed just like a houseboat in a canal

comes off the quay

will sail under numerous bridges.

This way I would like to take this day back

in my arms

press three thick kisses on it

for peace, tolerance, infatuation with life.

Tegen de tijd( Dutch Version)

Soms verlang ik terug naar

de prehistorische tijd

toen alles eenvoudig was, niets was groots,

alles was simpel

de ochtend, de middag, de avond,

ik deed mijn werk, nam een kind mee op de fiets,

en woonde in Amsterdam

het leven was sjofel je kon iets laten slingeren

niemand vond het de moeite

om het op te rapen

er was een soort weelde in rust en tijdloosheid

een soort onbezorgdheid

tussen het ene moment en het andere

dat gewoon voorbij ging zoals een woonboot in een gracht

los komt van de kade

een eind gaat varen onder talloze bruggen.

Zo zou ik deze dag terug willen nemen

in mijn armen

er drie dikke kussen op drukken

voor vrede, verdraagzaamheid, verliefdheid op het leven.

Image result for HANNIE ROUWELER  IMAGES

After the southwest storm 

I’m still here. Nothing has prevented me

to stand up. One foot in turbulence

one foot in a hot bath of love. I got this quite suddenly

prepared for nothing like storm gusts from the south

smashing against the shores of my garden and flowers

have buried my peace of mind and reason for existence.

Where should that go? First of all you bring everything

in safety what’s closeby, valuable treasures stored

in memories, in the annual rings of the days.

Everything is still there despite heavy rainfall and gusts of wind

which almost knocked me over as if I were a feather

a dancing balloon swirling around on dance steps

of existence. Not so. I have resisted enough

against compelling thoughts and compulsions

manipulated, dominant voices across the other side

of living rooms. Behind the window blowing noises

that swell, ebb away. I’m in the middle of the room. 

Na de zuidwesterstorm ( Dutch Version)

Ik ben er nog. Niets heeft me verhinderd

op de been te blijven staan. Een voet in turbulentie

een voet in een warm bad liefde. Ik kreeg die pardoes

op niets voorbereid zoals stormvlagen uit het zuiden

die tegen de kusten van mijn tuin en bloemen beukten

mijn gemoedsrust en bestaansgrond hebben bedolven.

Waar moet dat naartoe? Allereerst breng je alles

in veiligheid wat nabij is, dierbare schatten opgeslagen

in het geheugen, in de jaarringen van de dagen.

Alles is er nog ondanks zware regenval en windstoten

die me bijna omver wierpen alsof ik een veertje was

een dansend ballonnetje ronddwarrelend op danspasjes

van het bestaan. Zo dus niet. Ik heb me genoeg verzet

tegen dwingende gedachten en dwingelandij van

gemanipuleerde, overheersende stemmen aan de overkant

binnen huiskamers. Achter het raam ruisende geluiden

die aanzwellen, wegebben. Ik sta middenin de ruimte.

Hannie boswandeling Soest (1)

Appointment with my lover

If you come here in the fall days of an autumn day

then kick the yellow and brown leaves at your feet

scattered randomly about my days

and for the drawbridge above the canals of my existence

I just press a button and let an image appear

on a blank empty screen announcing the morning hour

at a drawbridge. The planks will stretch across

the narrow canal. I sent the housemaid on vacation.

Come in, with all your gifts, rabbit carrots,

canned food for the cats, an extra jug of water for fish.

My house will give off a scent of pine cones and

lavender from the closets of my dreams. I’m not naked

but dressed in tulle of soft translucent fabrics.

In the kitchen a steaming pot of tea and biscuits

which I take with me to the white sheets and bent pillows to

love interpretation. We’re silent, we don’t know other languages.

Afspraak met mijn minnaar ( Dutch Version)

Als je hier komt in de herfstdagen van een herfstachtige dag

schop dan tegen de gele en bruine bladeren aan je voeten

die her en der verspreid liggen over mijn dagen

en voor de ophaalbrug boven de grachten van mijn bestaan

ik druk slechts op een knop en laat een beeld verschijnen

op een blank leeg scherm dat het ochtenduur aankondigt

bij een ophaalbrug. De plankieren zullen zich strekken over

de smalle gracht. De huismeid heb ik op vakantie gestuurd.

Kom binnen, met al je geschenken, wortels voor konijnen,

blikvoer voor de katten, voor vissen een extra kan water.

Mijn huis zal een geur van dennenappels verspreiden en

lavendel uit de kasten van mijn dromen. Naakt ben ik niet

maar gekleed in tule van zachte doorschijnende stoffen.

In de keuken een dampende pot thee met koekjes

die ik meeneem naar de witte lakens en kussens verbogen

naar liefde duiding. We zwijgen, kennen geen andere taal.

Hannie Rouweler - Wikipedia

Hannie Rouweler (Goor, 13 June 1951) has been living in Leusden since the end of 2012. Her sources of inspiration are nature, love, loss, childhood memories and travel. In 1988 she debuted with Raindrops on the water. Since then more than 30 poetry volumes have been published, including poetry books in translation (Polish, Romanian, Spanish, French, Norwegian, English). She attended evening classes in painting and art history, art academy (Belgium). She published a few stories (short thrillers); is a compiler of various anthologies and poetry collections. She is a member of the Flemish Association of Poets and Writers (VVL).

Mbizo CHIRASHA( Time of the Poet Republic Curator)   Author of a Letter to the President. co-Authored Whispering Woes of Ganges and Zambezi. Co-Edited Street Voices Poetry Collection (Germany Africa Poetry Anthology). Co- Editor of the Corpses of Unity Anthology.  Associate Editor at  Diasporia(n) online. Chief Editor at Time of the Poet Republic. Founding Editor at WomaWords Literary Press. Publisher at Brave Voices Poetry journal.  Curator at Africa Writers Caravan. UNESCO-RILA Affiliate Artist at University of Glasgow. 2020 Poet in Residence Fictional Café. 2019 African Fellow, IHRAF.ORG. Project Curator and Co-Editor of the Second Name of Earth is Peace (Poetry Voices Against WAR Anthology). Contributing Essayist to Monk Arts and Soul Magazine.  Poetry and writtings appear in  FemAsia Magazine ,Wrath -Bearing Tree, Inksweat andtears journal , One Ghana One Magazine, Ofi Press, World Poetry Almanac, Demer Press , Atunis Galaxy poetry online , IHRAF Publishes , The Poet a Day , Bezine.Com , Sentinel UK, Oxford School of Poetry Pamphlet , Africa Crayons, PulpitMagazine,Poetry Pacific, Zimbolicious , Best New Poets ,Poetry Bulawayo , Gramnet webjournal, Diogen Plus , Poeisis.si , Festival de Poesia Medellin and elsewhere .

TIME OF THE POET-An Internet based Writers Center, Archiving Theme based Digital Poetry Anthologies and publishing Iconic Poets ,Writers and Artists from around the globe. TIME OF POET REPUBLIC was founded by UNESCO-RILA Affliate ARTIST. Freedom of SPEECH Fellow PEN-Zentrum Deutschland.2019 African FELLOW ihraf.org and Acclaimed Literary Arts Diplomatie,Mbizo CHIRASHA.

4 thoughts on “Time of the griot with Legendary Poet Hannie Rouweler.

  1. Lovely poems by Hannie Rouweler. I really enjoyed them. and thanks for sharing information about Mbizo CHIRASHA. I feel I need to listen to all voices around the world.
    Mansour Noorbakhsh

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.